קובץ בחינות ממכינת הטכניון - חלק ב

בן-ציון קון

ספר זה הינו המשך של קובץ חלק א' ומיועד לתלמידים המתכוננים במסגרות לימוד שונות לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמה של 4-5 יחידות לימוד.
שני כרכי הספר מכילים אוסף בחינות שהתקיימו במכינת הטכניון משנת 1987.

הספר מכיל כ-1150 תרגילים המרוכזים ב-88 בחינות סיום ובחינות בגרות ומכיל 19 בחינות בגרות שכל אחת מהן קיבלה את אישור משרד החינוך כבחינת בגרות ותוצאתה המשופרת החליפה את ציון הבגרות.
בסוף כל אחד מהספרים נמצאות תשובות לכל התרגילים כולל התרשימים הנדרשים לכך.
לנוחיות המשתמשים הוספו דפי נוסחאות.
אני מקווה שספר זה יעזור לתלמידים להתכונן יותר טוב לבחינות הבגרות או לבחינות השקולות להן.

נוסחאות – חלק א
תוכנית הלימודים במכינת הטכניון – חלק א
אמצע-טרימסטר (30 בחינות עם תשובות) – חלק א
טרימסטר א' (103 בחינות) – חלק א
טרימסטר ב (71 בחינות) – חלק א
בחינות גמר (88 בחינות) – חלק ב
בחינות בגרות (19 בחינות) – חלק ב
תשובות – אמצע טרימסטר א – חלק א
תשובות - טרימסטר א – חלק א
תשובות - טרימסטר ב – חלק א
תשובות - בחינות סיום – חלק ב
תשובות - בחינות בגרות – חלק ב