קובץ בחינות ממכינת הטכניון - חלק א

בן-ציון קון

ספר זה מיועד לתלמידים המתכוננים במסגרות לימוד שונות לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמה של 4-5 יחידות לימוד.
שני כרכי הספר מכילים אוסף בחינות שהתקיימו במכינת הטכניון משנת 1987.
הלימודים במכינת הטכניון מתקיימים בשלושה טרימסטרים לפי תוכנית לימודים הנמצאת בעמוד ה-8 ומקבילה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

הספר הראשון מכיל שלושה חלקים:
בחלק הראשון נמצאות 41 בחינות-חצי טרימסטר א', המכילות כ-300 תרגילים.
בחלק השני בחינות טרימסטר א' המכילות בעיקר פעולות עם ביטויים אלגבריים תלת-איברים ריבועיים וחקירתם, פונקציות לוגריתמיות ומעריכיות וגיאומטריית המישור, חלק זה מכיל כ-860 תרגילים המרוכזים ב-114 בחינות.
החלק השלישי מרכז בחינות טרימסטר ב' המכילות כ-670 תרגילים המרוכזים ב-82 בחינות. חלק זה מכסה בעיקר את החומר באלגברה, בגיאומטריית-המישור ובטריגונומטריה.

הספר השני מכיל, מכיל כ-1150 תרגילים המרוכזים ב-88 בחינות סיום ובחינות בגרות ומכיל 19 בחינות בגרות שכל אחת מהן קיבלה את אישור משרד החינוך כבחינת בגרות ותוצאתה המשופרת החליפה את ציון הבגרות.
בסוף כל אחד מהספרים נמצאות תשובות לכל התרגילים כולל התרשימים הנדרשים לכך.

נוסחאות – חלק א
תוכנית הלימודים במכינת הטכניון – חלק א
אמצע-טרימסטר (41 בחינות) – חלק א
טרימסטר א' (114 בחינות) – חלק א
טרימסטר ב' (82 בחינות) – חלק א
בחינות גמר (88 בחינות) – חלק ב
בחינות בגרות (19 בחינות) – חלק ב
תשובות – אמצע טרימסטר א' – חלק א
תשובות - טרימסטר א' – חלק א
תשובות - טרימסטר ב' – חלק א
תשובות - בחינות סיום – חלק ב
תשובות - בחינות בגרות – חלק ב