פונקציות מורכבות

בן-ציון קון

ספר זה מיועד לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה הלומדים קורס בתורת הפונקציות המרוכבות.
מטרת הספר לעזור לסטודנט להבין טוב יותר את חומר הלימוד, ללמדו לפתור תרגילים שונים בנושאים הנלמדים.

הספר מכיל שמונה פרקים. כל פרק מכיל הגדרות ודוגמאות המסבירות אותם משפטים, הוכחת המשפטים ודוגמאות לשימוש בהם.
נתונות טכניקות שונות לפתירת תרגילים.

לאחר כל סעיף נתונים תרגילים לעבודה עצמית, מיספור נוסחאות, משפטים, הגדרות ודוגמאות לאורך כל הפרק.

פרק I: מספרים מרוכבים
פרק II: פונקציות מרוכבות. רציפות. גזירות
פרק III: פונקציות אנליטיות
פרק IV: פונקציות אלמנטאריות
פרק V: העתקות קונפורמיות
פרק VI: אינטגרל של פונקציה מרוכבת
פרק VII: טורי טיילור ולורן
פרק VIII: משפט השארית ושימושיו