מתמטיקה, רגע לפני

סמי זעפרני * אלכס קופרמן

נקודת המוצא לכתיבת ספר זה היא ההכרה כי קיים פער משמעותי בין רמת הדרישות הקיימת בלימודי המתמטיקה התיכונית לבין זו של העברת החומר המאפיינים את לימודי המתמטיקה במוסדות להשכלה גבוהה, יוצרים קשיים לסטודנטים רבים כבר בראשית דרכם האקדמית. תורמת לכך גם העובדה שלימודי המתמטיקה התיכונית מסתכמים לרוב ברכישת טכניקות לפתרון בעיות סטנדרטיות. לעומת זאת, בלימודי המתמטיקה במוסדות להשכלה גבוהה נדרשת מן התלמיד הבנה מעמיקה של מושגים, ולא רק יישומם בתרגילים שגרתיים.
לדעת המחברים, ניתן לגשר על הפער הזה, במקרים רבים, על ידי הכנה מתאימה, גם בסמוך לתחילת הלימודים. זו היא מטרתו העיקרית של הספר. נכללים בו נושאים, אשר למרות חשיבותם במתמטיקה הגבוהה, נדחקים לשוליים בלימודים התיכוניים.
לדעתם, לימוד מוקדם של נושאים אלה עשוי להביא לשיפור ניכר בהישגיו של התלמיד בתחילת לימודיו האקדמיים.
הצגת החומר נעשית בצורה תמציתית, המאפשרת קליטה מהירה.
בספר מעל מאה דוגמאות, המסייעות לתלמיד בהבנת המושגים והקשר ביניהם.