משוואות דיפרנציאליות

משוואות דיפרנציאליות רגילות (מד"ר) - תיאוריה ותרגילים

דליה פישלוב * אלזה פרחי

זוהי מהדורה שניה (מתוקנת) של הספר "משוואות דיפרנציאליות רגילות". במהדורה זו שיפרנו את הניסוח, הוספנו הסברים ותיקנו את השגיאות שנמצאו במהדורה הראשונה.
ספר המיועד לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה הלומדים קורס במשוואות דיפרנציאליות רגילות.
מטרת הספר לעזור לסטודנט להבין טוב יותר את חומר הלימוד וזאת דרך התיאוריה והדוגמאות שהספר מכיל וכן באמצעות התרגילים לעבודה עצמית.
הספר מכיל שמונה פרקים. כל פרק מכיל הגדרות, משפטים, שיטות פתרון ודוגמאות. הדוגמאות מסבירות את ההגדרות והמשפטים וממחישות את השימוש בטכניקות הפתרון.
בחומר התיאורטי ובשיטות הפתרון משולבים תרגילים לעבודה עצמית. לרוב השאלות מופיעות תשובות לתרגילים בפרק הפתרונות. לחלק מהשאלות מופיע פתרון מלא.

הספר מכיל כ-100 תרגילים פתורים וכ-200 תרגילים לעבודה עצמית.

1. מבוא
2. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון
3. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני
4. משוואות דיפרנציאליות מסדר n
5. פתרון משוואות ליניאריות על ידי טורים
6. התמרת לפלס (Laplace)
7. מערכת משוואות מסדר ראשון
8. בעיית שטורם-ליוביל