מבוא לאנליזה נומרית

דליה פישלוב * אלזה פרחי * שרה מיברג

ספר המיועד לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה הלומדים קורס באנליזה נומרית.
הספר מבוסס על הרצאות באנליזה נומרית, אשר ניתנו בפקולטה להנדסה ובבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב וכן במכללת אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.
החומר המופיע בספר מכיל הרחבות של הקורסים הללו ועל כן יכול לשמש גם סטודנטים למדעים מדוייקים.

מטרת הספר לעזור לסטודנט להבין טוב יותר את חומר הלימוד וזאת דרך התיאוריה והדוגמאות שהספר מכיל וכן באמצעות התרגילים לעבודה עצמית.

הספר מכיל שמונה פרקים. כל פרק מכיל הגדרות, משפטים, שיטות פתרון ודוגמאות. הדוגמאות מסבירות את ההגדרות והמשפטים וממחישות את השימוש בטכניקות הפתרון.

בחומר התיאורטי ובשיטות הפתרון משולבים תרגילים לעבודה עצמית.
לכמחצית מהשאלות מופיע פתרון מלא בפרק הפתרונות.

1. מושגים בסיסיים
2. אינטרפולציה
3. קירוב נגזרת של פונקציה
4. אינטגרציה נומרית
5. קירוב של פונקציות
6. קירוב משוואות דיפרנציאליות רגילות
7. קירוב שורשים של משוואות לא ליניאריות
8. פתרון מערכת משוואות ליניאריות
פתרונות לתרגילים