חדוא 2 - חלק ב

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 חלק ב - תיאוריה ותרגילים

בן ציון קון

ספר זה מהווה חלק אחרון מסידרה של שלושה ספרים בנושא חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי), המכיל את הנושא של חשבון אינטגרלי של פונקציות במספר משתנים ואנליזה וקטורית.

בספר שבעה פרקים, כל פרק מכיל – הגדרות ודוגמאות המסבירות אותן, משפטים, הוכחת המשפטים ודוגמאות לשימוש בתוצאותיהם.
הושם דגש על שימושים גיאומטריים של תוצאות שונות וחישובים מקורבים.
נתונות טכניקות שונות לפתירת תרגילים בנושאים הנלמדים.
לאחר כל סעיף נתונים תרגילים (עם תשובות) לעבודה עצמית.
מיספור נוסחאות בכל סעיף משלו.

הספר מכיל כ-110 תרגילים פתורים וכ-270 תרגילים לעבודה עצמית כולל תשובות.

פרק 16: אינטגרלים התלויים בפרמטר
פרק 17: אינטגרל כפול
פרק 18: אינטגרל משולש
פרק 19: פונקציות וקטוריות של משתנה סקלרי
פרק 20: אינטגרל קווי
פרק 21: אינטגרל משטחי
פרק 22: חזרות. דוגמאות של בחינות