חדוא 2 - חלק א

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 חלק א - תיאוריה ותרגילים

בן-ציון קון

ספר זה מהווה חלק שני מסדרה של שלושה ספרים בנושא חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי), שהראשון מביניהם חובר בשיתוף עם ד"ר סמי זעפרני.
ספר זה מכיל את הנושאים הבאים: טורים אינסופיים, אלגברה של וקטורים, גיאומטריה אנליטית במישור ובמרחב וחשבון דיפרנציאלי של פונקציות של מספר משתנים.
מטרת הספר לעזור לסטודנט להבין טוב יותר את חומר הלימוד, ללמדו לפתור בעיות שונות בנושאים הנדונים.

הספר מכיל 15 פרקים. כל פרק מכיל: הגדרות ודוגמאות המסבירות אותן משפטים, הוכחת המשפטים ודוגמאות לשימוש בתוצאותיהם הושם דגש על שימושים גיאומטריים של תוצאות שונות וחישובים מקורבים, נתונות טכניקות שונות לפתירת תרגילים בנושאים הנלמדים, לאחר כל סעיף נתונים תרגילים עם תשובות לעבודה עצמית, מספר נוסחאות בכל סעיף משלו, מיספור משפטים, הגדרות ודוגמאות לכל פרק.

הספר מכיל כ-280 תרגילים פתורים וכ-530 תרגילים לעבודה עצמית, הכוללים תשובות לכל תרגיל.

פרק 1: טורים. מושגים יסודיים
פרק 2: טורים חיוביים
פרק 3: טורים כלליים
פרק 4: סדרות של פונקציותפרק 5: טורי פונקציותפרק 6: טורי חזקות
פרק 7: גיאומטריה אנליטית במישור
פרק 8: אלגברה של וקטורים
פרק 9: גיאומטריה אנליטית במרחב
פרק 10: פונקציות של מספר משתנים. הגדרות
פרק 11: גבולות ורציפות של פונקציות של משתנים אחדים
פרק 12: ניגזרות חלקיות. דיפרנציאביליות. כלל השרשרת
פרק 13: ניגזרות חלקיות מסדר גבוה. נוסחת טיילור
פרק 14: פונקציות סתומות. מערכת של פונקציות סתומות
פרק 15: אקסטרמום של פונקציות של מספר משתניםרשימת מקורות