וקטורים וגיאומטריה אנליטית

מהדורה רביעית

בן-ציון קון

ספר זה מיועד לתלמידים הלומדים וקטורים וגיאומטריה אנליטית ברמה גבוהה.

בספר מוצג חומר לימוד בצורה הנוחה והקלה להבנה.
מצאנו לנכון לשלב את לימוד נושא הוקטורים, עם גיאומטריה אנליטית במישור ובמרחב (פרקים על הישר והמישור).
החל מהפרק השני, נושאים אלו משולבים זה בזה ואין צורך להפריד ביניהם.
בפרק האחרון נלמד על עקומים במישור (חתכי החרוט).
הפרקים מכילים חומר תיאורטי, דוגמאות פתורות ותרגילים לעבודה עצמית.

חלק א' - וקטורים
פרק I - תיאוריה גיאומטרית של וקטורים
פרק II - קואורדינטות קרטזיות. וקטורים במערכת צירים.
פרק III - דטרמיננטים מסדר 2 ו-3
פרק IV – מכפלה של וקטורים
חלק ב' - גיאומטריה אנליטית
פרק V - ישר ומישור במרחב
פרק VI - עקומים במישור
פרק VII – תיאוריה כללית של שניוניות במישור
פרק VIII – משטחים מסדר 2 במרחב
רשימת מקורות
מפתח מונחים
תשובות