אלגברה ליניארית

תיאוריה ותרגילים

אברהם ברמן * בן-ציון קון

אלגברה ליניארית הוא קורס חובה בלימודי הנדסה, מתמטיקה ומדעי המחשב, מדעי הטבע ומדעי החברה במוסדות להשכלה גבוהה.
ספר זה הוא פרי ניסיוננו בהוראת מקצוע חשוב זה, ברמות שונות בטכניון ובאוניברסיטת חיפה – אורנים.
הספר מכסה את כל הנושאים הנלמדים ובנוי כך שיוכל לשמש כספר לימוד לקורסים ברמות עומק שונות, וגם בלימוד עצמי.
כל אחד מאחד עשר פרקיו מכיל הגדרות ודוגמאות המסבירות אותן, משפטים ודוגמאות המסבירות אותם,
הסברים המקשרים בין מושגים ומשפטים שונים, תרגילים פתורים בגוף הפרק ותרגילים ללימוד עצמי.

פרק I: מבוא
פרק II: מערכת משוואות
פרק III: וקטורים
פרק IV: מטריצות
פרק V: דטרמיננטים
פרק VI: מרחבים וקטוריים
פרק VII: העתקות ליניאריות
פרק VIII: ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים
פרק IX: מרחבים אוקלידיים ואוניטריים
פרק X: מטריצות הרמיטיות ומטריצות נורמליות
פרק XI: תבניות ריבועיות ומטריצות סימטריות
נספח: יחסי שקילות באלגברה ליניארית