אוסף בחינות מיון

בן ציון קון

ספר מיוחד בנוף ספרי התרגול במתמטיקה המכיל כ-760 תרגילים בשיטה האמריקאית, מהם כ-600 תרגילים פתורים.
מיועד לתלמידים המתכוננים לבחינות בגרות ולבחינות פסיכומטריות במתמטיקה.
בספר אוסף בחינות מיון במתמטיקה שהתקיימו בטכניון משנת 1978.
בסוף הספר נמצא מדריך לתרגילי המבחנים לפני נושאים.